Search form

San Mateo 25:31

Diꞌa koo tá ná kasaa̱ Jesús keyíko̱ na̱ saꞌa̱ na̱ ndéi ñayuú yóꞌo

31’Tá ná nandió ko̱o tuku na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo kasaa̱ na̱, ndato nayeꞌe̱ ndaa kii na xíꞌín ndidaá ángel kéchóon noo̱ ná, dá kako̱o na noo̱ téi̱ ndato nayeꞌe̱ noo̱ dándáki na,