Search form

San Mateo 26:15

15Tá ni̱ saa̱ ra̱, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín rá:

―¿Ndidaá ki̱ꞌo ní noo̱ yúꞌu̱, dá ná naki̱ꞌoi Jesús noo̱ ndáꞌa̱ ní? ―kaá ra̱.

Dá ni̱ ka̱ndo̱o ta̱ duti̱ ñoó ña̱ ki̱ꞌo ra oko̱ uxi̱ di̱ꞌón plata noo̱ rá.