Search form

San Mateo 26:17

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sa̱díni Jesús noo̱ ndíꞌi kuií xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná

17Tá ni̱ kasa̱ndaá kuu̱ mií no̱ó, ña̱ kúú víko̱ noo̱ seí na̱ Israel pan, ña̱ ko̱ ní kíꞌin táꞌan xíꞌín ña̱ dákuita̱ ta̱chía̱n, dá ni̱ na̱tuu yati ta̱ xíonoo xíꞌín Jesús noo̱ ná, dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá:

―¿Ndeí kóni̱ ní koꞌo̱n ndu̱ kenduu ndu̱ ña̱ kadíni yó kuendá pascua?