Search form

San Mateo 26:25

25Dá ni̱ kaa Judas, táꞌa̱n ra̱ koꞌo̱n naki̱ꞌo ñaá:

―¿Á yuꞌu̱ kúú ra̱ kee dión, maestro?

Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Jaa̱n, táto̱ꞌon ni̱ kaꞌo̱n, ki̱ꞌo dión kíán ―kaá na̱.