Search form

San Mateo 26:31

31Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná:

―Ndidaá vá ndoꞌó dánkoo ndava̱ꞌa ñaá sa̱kuaá víti, dá chi̱ diꞌa kaá tuti ii̱ Ndios: “Dárkueꞌe̱ kaꞌí yuꞌu̱ ta̱ ndáka léko, ta kúú ndi ndiꞌi va léko kuita̱ noo koꞌo̱n”, kaáa̱n.