Search form

San Mateo 26:34

34Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌón ña̱ sa̱kuaá víti, tá ko̱ ñáꞌa̱ taꞌon kana chéli, kúú sa̱ oni̱ va taꞌándá ndato̱n saꞌa̱ yúꞌu̱.