Search form

San Mateo 26:38

38Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ta̱a kuaꞌa̱n xíꞌín ná ñoó:

―Ndaꞌí nda̱ꞌo kúu inii̱. Sa̱ nda̱á ndi̱i va kúúí xiníi̱. Yóꞌo ni kandei tóo ndó, ta kañoꞌo dáó ini ndo̱ xíꞌín yuꞌu̱ sa̱kuaá víti ―kaá na̱.