Search form

San Mateo 26:42

42Dá ni̱ na̱ndió ko̱o tuku na kuaꞌa̱n na̱. Dá ni̱ ka̱sáꞌá káꞌa̱n tuku na xíꞌín Ndios:

―Tatá miíi̱, tá o̱ kúu di̱tá ní ndutá ova̱, ña̱ ve̱i ndoꞌi, dá kía̱n ná kakuuan táto̱ꞌon ki̱ꞌo kóni̱ mií ní ―kaá na̱.