Search form

San Mateo 26:55

55Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ta̱a kuaꞌa̱ ñoó:

―¿Á ta̱ kui̱ꞌíná vá kée ndó yuꞌu̱ kúúí, sa̱ꞌá ño̱ó ve̱i ndó xíꞌín espada xíꞌín yíto̱ tiin ndó yuꞌu̱? Ta ndidaá kuu̱ vá ni̱ sa̱ káa̱i̱ xíꞌín ndó yéꞌé ño̱ꞌo sa̱ da̱náꞌi̱ noo̱ ndo̱, ta ni ko̱ ní tíin ndó yuꞌu̱.