Search form

San Mateo 26:61

61ta kaá ra̱:

―Diꞌa taꞌani ni̱ kaa ta̱a xaa̱n: “Ió choon noo̱ ndáꞌí ña̱ kía̱n nakani ndiꞌii veꞌe ño̱ꞌo Ndios, ta ti̱xi kuu̱ óni̱ kandeé yuꞌu̱ nduva̱ꞌi ña̱” ―ka̱á ra̱.