Search form

San Mateo 26:64

64Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Táto̱ꞌon ki̱ꞌo káꞌa̱n ní, ki̱ꞌo dión kíán. Ta káꞌa̱n taꞌani yuꞌu̱ xíꞌín ní ña̱ nda̱ kuu̱ víti koni ndo̱ na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo nako̱o na xoo kuáꞌa tatá Ndios, noo̱ ió na̱ dándáki na. Ta koni taꞌani ndó kii na tein viko̱ tánee induú ―kaá na̱.