Search form

San Mateo 26:65

65Ta kúú ni̱ ndatá ta̱ duti̱ kúú no̱ó ñóó kotó ra̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xido̱ téí ini ra̱. Dá ni̱ kaa ra̱:

―¡Ni̱ kaꞌa̱n ndava̱ꞌa ta̱a yóꞌo saꞌa̱ Ndios! ¿Ndá choon kuu ka̱ yo̱ cháá ka̱ ta̱a kaꞌa̱n kua̱chi saꞌa̱ rá? Chi̱ vitíꞌón kuií ni̱ seídóꞌo va mií ndó ña̱ ni̱ kaꞌa̱n ndava̱ꞌa ta̱a yóꞌo saꞌa̱ Ndios.