Search form

San Mateo 26:71

71Dá ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱ noo̱ kúú yéꞌé diꞌa. Dá ni̱ xini ñaá iin ka̱ ñáꞌa̱. Dá ni̱ kaaa̱n xíꞌín dao ña̱yuu ndíta ñoó:

―Ta̱a káa taꞌani kúú kuendá Jesús, ta̱ ñoo Nazaret.