Search form

San Mateo 26:73

73Ta kúú lúꞌu̱ ka̱ tóó, dá ni̱ na̱tuu yati dao ka̱ na̱ ndíta ñoó, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Miía̱n ndaa̱ kuiti kuendá Jesús kúú yoꞌó, dá chi̱ táto̱ꞌon káꞌa̱n ta̱ Galilea, ki̱ꞌo dión káꞌo̱n.