Search form

San Mateo 26:74

74Dá ni̱ ka̱sáꞌá káꞌa̱n ndava̱ꞌa ra, ta kaá ra̱:

―Náꞌá Ndios ña̱ ko̱ náꞌá taꞌon yuꞌu̱ ta̱a káꞌa̱n ní saꞌa̱ ñoó.

Ta ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n ra̱ dión, ta kúú ni̱ kana va chéli.