Search form

San Mateo 27:1

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sa̱ íi̱n Jesús no̱ó ta̱ naní Pilato

1Tá ni̱ tu̱u noo̱, dá ni̱ nda̱tóꞌón kueꞌé ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱, xíꞌín ta̱ sáꞌano ñoo ndi koo kee ra, dá naki̱ꞌo ra Jesús noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ néꞌe choon romano, dá kaꞌání ñaá rá.