Search form

San Mateo 27:11

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sa̱ íi̱n Jesús no̱ó ta̱a naní Pilato

11Tá ni̱ sa̱ kuíi̱n Jesús noo̱ Pilato, ra̱ dándáki ñoo ñóꞌo kuendá Judea ñoó, dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá:

―¿Á yoꞌó kúú rey no̱ó na̱ Israel?

Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ta dión kaá mií ní.