Search form

San Mateo 27:17

17Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ na̱taka kua̱ꞌá ña̱yuu noo̱ Pilato, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá:

―¿Ndá yoo dáyaa̱ yuꞌu̱, kóni̱ ndo̱? ¿Á Barrabás dáyaa̱i̱, o Jesús, táꞌa̱n ra̱ chínaní ndó kúú Cristo?