Search form

San Mateo 27:18

18Dión ni̱ kaa Pilato, chi̱ ni̱ ka̱ndaa̱ ini ra̱ ña̱ sa̱ꞌá ña̱ uꞌu̱ iní vá ta̱ duti̱ ñoó, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ na̱ki̱ꞌo ra Jesús noo̱ ndáꞌa̱ rá.