Search form

San Mateo 27:22

22Dá ni̱ kaa Pilato xíꞌín ná:

―¿Ndí ki̱án kóni̱ ndo̱ keei xíꞌín Jesús yóꞌo, táꞌa̱n ra̱ kaá ndo̱ kúú Cristo, tá dáá?

Dá ni̱ kaa ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó:

―Chirkaa ní ra̱ ndi̱ka cruz.