Search form

San Mateo 27:23

23Dá ni̱ kaa Pilato xíꞌín ná:

―Ta, ¿ndí ki̱án kini ni̱ ya̱ꞌa ta̱a yóꞌo ni̱ kee ra?

Tído kúú ni̱ꞌi cháá ka̱ ví ni̱ ka̱sáꞌá káyuꞌú ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó:

―¡Chirkaa ní ra̱ ndi̱ka cruz!