Search form

San Mateo 27:3

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ saꞌání Judas mií rá

3Kúú ni̱ ka̱ndaa̱ ini Judas, táꞌa̱n ra̱ ni̱ na̱ki̱ꞌo Jesús noo̱ ndaꞌá ta̱a xiní uꞌu̱ ñaá, ña̱ sa̱ ni̱ ka̱ndo̱o ra̱ néꞌe choon ña̱ kaꞌání rá Jesús. Kúú ni̱ na̱ndió néꞌe ra oko̱ uxi̱ di̱ꞌón plata no̱ó ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ xíꞌín ta̱ sáꞌano, dá chi̱ ni̱ na̱ndikó iní ra̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ya̱ꞌa ra ni̱ kee ra,