Search form

San Mateo 27:34

34Dá ni̱ xi̱ꞌo ra vino ni̱ daká táꞌan xíꞌín ndiró ova̱ koꞌo Jesús. Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ xirndodó ná ra̱, kúú ko̱ ní xíin taꞌon na koꞌo na ra̱.