Search form

San Mateo 27:35

35Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ chi̱rkaa ñaá rá ndi̱ka cruz, dá ni̱ sa̱ ndei ra ni̱ sa̱dikí ra̱ suerte xíꞌín dáꞌo̱n ná, dá ná kande̱ꞌá ndi ndáa dáꞌo̱n kánian niꞌi̱ iin rá iin ra. Dión ni̱ kee ra, dá ni̱ xi̱nko̱o to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n profeta, chi̱ diꞌa ni̱ kaa na̱: “Ni̱ na̱kaꞌanda ra̱ dáꞌámáí, chi̱ ni̱ sa̱dikí ra̱ suerte xíꞌán.”