Search form

San Mateo 27:4

4dá kaá ra̱:

―Ni̱ kee yuꞌu̱ iin kua̱chi, dá chi̱ ni̱ na̱ki̱ꞌo yuꞌu̱ iin ta̱a ko̱ó kua̱chi noo̱ ndo̱ꞌó.

Dá ni̱ kaa ta̱ duti̱ ñoó:

―Ko̱ saꞌání taꞌon ndu mií ndú. Kua̱chi mií vóón kíán.