Search form

San Mateo 27:5

5Dá ni̱ koꞌono niꞌini ra di̱ꞌón plata ñoó noo̱ kúú yéꞌé ño̱ꞌo ñoó. Dá ni̱ keta ra kuaꞌa̱n ra. Ta kúú ñoó ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ chi̱rkaa ra mií rá, dá ni̱ xiꞌi̱ ra̱.