Search form

San Mateo 27:55

55Ta xíká vá ndíta kua̱ꞌá nda̱ꞌo na̱ ñáꞌa̱ ndéꞌé ná ña̱ ni̱ ndoꞌo Jesús. Ta no̱ón kúú na̱ ni̱ xi̱onoo xíꞌín Jesús nda̱ rá ni̱ ka̱sáꞌá ná kuendá Galilea xíonoo na, ta sa̱ chi̱ndeé ñaá ná.