Search form

San Mateo 27:6

6Dá ni̱ ndi̱tútí ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ ñoó di̱ꞌón ñoó, dá ni̱ kaa ra̱:

―O̱ kúu taꞌon taán yo̱ di̱ꞌón yóꞌo no̱ó di̱ꞌón dóko̱ ña̱yuu noo̱ Ndios, dá chi̱ kíán ya̱ꞌi saꞌa̱ nii̱ ndi̱i.