Search form

San Mateo 27:60

60Dá ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ chi̱káa̱ ñaá rá ini iin yái̱ sa̱á, ña̱ ni̱ kaan mií rá ndi̱ka káo̱. Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ sadi ra̱ yuꞌú yái̱ ñoó xíꞌín iin yuu̱ chi̱káꞌano, dá ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱.