Search form

San Mateo 27:62

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ saꞌanda Pilato choon ña̱ kandei soldado kandaa ra̱ yuꞌú yái̱ ñoó

62Sa̱ ni̱ ya̱ꞌa kuu̱ kénduu na̱ Israel ña̱ꞌa kasáꞌan na. Tá ni̱ tu̱u noo̱ iin ka̱ kuu̱, dá ni̱ na̱taka ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ xíꞌín ta̱ fariseo noo̱ Pilato,