Search form

San Mateo 27:63

63dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín rá:

―Tatá, ni̱ ndi̱sáa̱ ini ndu̱ ña̱ sa̱ káꞌa̱n ta̱ to̱ꞌón ñoó ña̱ ti̱xi kuu̱ óni̱, dá nataki ra̱, kaá ra̱ tá ko̱ ñáꞌa̱ kuu ra̱.