Search form

San Mateo 27:65

65Dá ni̱ kaa Pilato xíꞌín rá:

―Xaa̱n ndíta soldado. Kandaka ndó ra̱ kuaꞌán ndo̱, ta nakui̱ta ra kandaa ra̱ yái̱ ndi̱i ñoó táto̱ꞌon ki̱ꞌo kóni̱ ndo̱ ―kaá ra̱.