Search form

San Mateo 27:9

9Dión, dá ni̱ xi̱nko̱o to̱ꞌon káꞌa̱n ña̱ ni̱ taa profeta Jeremías: “Ni̱ kiꞌin ra oko̱ uxi̱ di̱ꞌón plata, ña̱ ni̱ chi̱ya̱ꞌi ra saꞌa̱ ná táto̱ꞌon ni̱ chi̱kaa̱ ini ta̱ ñoo Israel kakuu ya̱ꞌi na,