Search form

San Mateo 28:1

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ na̱taki Jesús

1Tá ni̱ ya̱ꞌa kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ na̱ Israel, naꞌa va̱ꞌa kuu̱ mií no̱ó kásáꞌá saꞌa̱ semana, dá ni̱ kee María Magdalena xíꞌín iin ka̱ María ñoó kuaꞌa̱n na̱ kande̱ꞌé ná yái̱ no̱ó ni̱ ndu̱xi Jesús.