Search form

San Mateo 28:10

10Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ná:

―Ná dáꞌa ni yu̱ꞌú ndo̱. Kuaꞌán ndo̱ kasto̱ꞌon ndó xíꞌín ñani kuálíi̱ ña̱ ná koꞌo̱n xi̱ chí Galilea diꞌa, ta ñoó koni xi̱ yuꞌu̱ ―kaá na̱.