Search form

San Mateo 28:11

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ kaa soldado saꞌa̱ ndí ki̱án ni̱ ndoꞌo Jesús

11Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kee na̱ ñáꞌa̱ ñoó kuaꞌa̱n na̱, dá ni̱ kee ta̱ ndaá yuꞌú yái̱ ñoó kuaꞌa̱n ra̱ ñoo Jerusalén. Tá ni̱ saa̱ ra̱, dá ni̱ na̱ki̱ꞌo ra kuendá no̱ó ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ saꞌa̱ ndidaá ña̱ ni̱ kuu ñoó.