Search form

San Mateo 28:12

12Dá ni̱ kana ta̱ duti̱ kúú no̱ó ñoó ndidaá ta̱ sáꞌano ñoo. Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ nda̱tóꞌón kueꞌé ra̱, dá ni̱ xi̱ꞌo ra kua̱ꞌá nda̱ꞌo di̱ꞌón noo̱ soldado ñoó,