Search form

San Mateo 28:14

14Tá ndá ndi kuu ni̱ niꞌi̱ tóꞌon Pilato, o̱ sa̱ nákani ini ndo̱, chi̱ mií vá ndú náꞌá káꞌa̱n ndu̱ saꞌa̱ ndo̱, dá ná dáꞌa ni kaꞌání rá ndo̱ ―kaá ra̱ xíꞌín soldado ñoó.