Search form

San Mateo 28:16

Yóꞌo saꞌándá Jesús choon no̱ó ta̱a xíonoo xíꞌín ná ña̱ ná koꞌo̱n ra̱ dánaꞌa̱ ra̱ to̱ꞌon na iin níí kúú ñayuú yóꞌo

16Dá ni̱ kee ndin uxi̱ iin ta̱a xíonoo xíꞌín Jesús kuaꞌa̱n ra̱ iin yúku̱ íin chí kuendá Galilea táto̱ꞌon ni̱ saꞌanda na̱ choon noo̱ rá.