Search form

San Mateo 28:2

2Ta kúú ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ ta̱an, dá chi̱ ni̱ na̱xino̱ iin ángel kéchóon noo̱ satoꞌo yo̱ Ndios ni̱ kii chí induú, dá ni̱ na̱tuu yati na no̱ó ni̱ ndu̱xi Jesús, dá ni̱ di̱tá ná yuu̱ káꞌano ñoó, dá ni̱ sa̱ ko̱o na ió na̱ sata̱án.