Search form

San Mateo 28:20

20ta dánaꞌa̱ ndo̱ noo̱ ná ná kee na ndidaá choon ni̱ saꞌandai̱ noo̱ ndo̱. Ta kooi xíꞌín ndó ndidaá táꞌa̱n kuu̱, nda̱ noo̱ ndiꞌi kuií ñayuú yóꞌo. Dión ná koo.