Search form

San Mateo 28:4

4Ta kúú ni̱ yu̱ꞌú nda̱ꞌo soldado ndíta ndaá yuꞌú yái̱ ñoó ni̱ kee na, ta kúú ndéi̱ ni̱no oon ví rá ndíta ra, ta kéeá kuendá nda̱á ndi̱i va kúú rá ndíta ra.