Search form

San Mateo 28:7

7Kuaꞌán kíi̱ ndo̱ kasto̱ꞌon ndó xíꞌín ndidaá ta̱a xíonoo xíꞌín ná ña̱ ni̱ na̱taki va na. Ta kuió no̱ó na̱ koꞌo̱n na̱ noo̱ rá chí Galilea diꞌa. Ta nda̱ ñoó ví, dá koni ñaá rá, kaa ndo̱ xíꞌín rá. Choon yóꞌo ve̱i kasto̱ꞌin xíꞌín ndó ―kaá ángel ñoó.