Search form

San Mateo 28:8

8Dá ni̱ ka̱nkuei na yuꞌú yái̱ ñoó, ta kúú yuꞌú nda̱ꞌo na. Tído kádii̱ nda̱ꞌo taꞌani ini na̱ taxí táꞌan na kuaꞌa̱n na̱ kasto̱ꞌon na to̱ꞌon sa̱á yóꞌo xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín Jesús. Ta noo̱ taxí táꞌan na kuaꞌa̱n na̱ kasto̱ꞌon na saꞌa̱ to̱ꞌon sa̱á yóꞌo xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná,