Search form

San Mateo 28:9

9kúú iin kuití vá ni̱ naꞌa̱ noo̱ Jesús no̱ó kuaꞌa̱n na̱ ñoó, dá ni̱ kaa na̱:

―¿Á kúkueé ni ndó?

Dá ni̱ na̱tuu yati na noo̱ íin Jesús, ta ni̱ nomi niꞌini na saꞌa̱ ná, ta dión ni̱ sa̱ nda̱ño̱ꞌo ñaá ná.