Search form

San Mateo 3:10

10Ta kanaꞌá taꞌani ndó ña̱ sa̱ ió nduu va hacha kaꞌandaa̱n yo̱ꞌo yíto̱, sa̱ꞌá ño̱ó ndi ndáa mií vá yíto̱ ko̱ xíꞌo kui̱ꞌi va̱ꞌa, yiróón kúú rá taꞌa̱nda̱, dá ke̱e ra kei̱ ra̱ noo̱ kéi̱ ñóꞌo̱.