Search form

San Mateo 4:16

16Ta ña̱yuu ndéi ñoo ñoó, sa̱ íin naá ña̱xintóni̱ ná,

tído viti ndato ni̱ na̱too̱n noo̱ ná.

Ta va̱ꞌará sa̱ xi̱onoo na iin íchi̱ naá noo̱ kuu na̱,

tído viti ndato ni̱ na̱too̱n noo̱ ná, kaáa̱n.