Search form

San Mateo 4:21

21Ta noo̱ xíka Jesús kuaꞌa̱n na̱ cháá ka̱ chí noo̱, kúú ni̱ xini na̱ uu̱ ka̱ ta̱a, ta̱ iin ñani kúú, iin ra̱ naní Jacobo, ta iin ka̱ ra̱ naní Juan. Ta kúú rá de̱ꞌe ta̱a naní Zebedeo. Ta ñóꞌo ra ini barco nákoto ra̱ ñóno̱ rá xíꞌín tatá ra̱. Dá ni̱ kana ñaá Jesús.