Search form

San Mateo 4:23

23Ta ni̱ na̱taꞌan Jesús ni̱ xi̱onoo na chí kuendá Galilea ñoó sa̱ da̱náꞌa̱ na̱ iin rá iin veꞌe noo̱ ndítútí na̱ Israel. Ta dánaꞌa̱ na̱ to̱ꞌon va̱ꞌa, ña̱ kía̱n káꞌa̱n ndi koo ndu̱ꞌu yó ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios. Ta sa̱ ndu̱va̱ꞌa na ña̱yuu ndóꞌo ndi ndáa mií vá kueꞌe̱, ta sa̱ ndu̱va̱ꞌa na na̱ uꞌu̱ ñíi̱.