Search form

San Mateo 4:25

25Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo na̱ ndéi kuendá Galilea, xíꞌín na̱ ndéi ndin uxi̱ ñoo káꞌa̱n xíꞌín ná Decápolis, xíꞌín na̱ ñoo Jerusalén, xíꞌín dao ka̱ na̱ ndéi kuendá Judea, xíꞌín na̱ ndéi iin ka̱ xoo yu̱ta Jordán tákuei na Jesús xíonoo na.